ติดต่อได้ที่

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องวิชาการ 
เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 055-517488  กด  4  (ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน)

[wpforms id="14"]